Jdi na obsah Jdi na menu
 


Az (európai) karaiták eredete a karaita bölcsek könyveiben és szövegeiben

Minden rabbinikus és karaita, akik az európai országokban élnek, Ábrahám, Izsák és Jákob leszármazottai, béke legyen velük,  Júda, Benjámin és Manassé törzséből származnak.

A többi zsidó, az Efráim kilenc törzsét és fél-törzsét, akiket Asszíria királyai kirekesztették, elkülönítve a Júda királyságától és letelepedtek különböző országokba, mindenki vallja ugyanezt a vallást és a hitet, mint a karaiták.

Zecher Cádikim - 3. fejezet - chacham Mordechaj ben József Szultánszki

 

A muszlimok úgy vélik, hogyha úgy hívnak minket, hogy Çufut (zsidó), akkor sértenek minket, de ez nem egy provokatív kifejezés. Éppen ellenkezőleg, büszkék vagyunk erre a névre, mert ez azt jelenti, hogy a Júda házához tartozunk, ami nagyon megtiszteltetés számunkra.

Zecher Cádikim - 31. fejezet - chacham Mordechaj ben József Szultánszki

 

A karaiták tudósai azoknak a népeknek a legjobb képviselői, akik elvesztették a politikai függetlenségüket, más népek területein élnek, sőt abbahagyták a saját őseik (héber) nyelvhasználatát.

Tudományosan alaptalan kijelentésnek tartják, hogy a karaiták a kazárok maradványai, akik az ötödik században telepedtek le a Kaszpi-tenger közelében és a Volga alsó határain, illetve akik Krím felett uralkodtak.

Ennek a hipotézisnek a támogatói arra törekednek, hogy azt bizonyítsák, hogy az (európai) karaiták nem sémita, hanem török eredetűek. 
Így magyarázzák a különbséget a karaiták megjelenésében, amelyek nem egyeznek meg a (rabbinikus) zsidók megjelenésével. 

Tény, hogy ez támogatja a karaiták sémita eredetét. 
Még ma is lehet találni léviket és kohéneket, Áron leszármazottjait a karaiták között, és csak azok között lehet megtalálni, akiknek ókori izraeliták leszármazottai.

A karaiták körében a kazárokról szóló legendák vagy szóbeli hagyományok hiánya is erős bizonyíték arra, hogy a karaiták nem a kazároktól származnak.

Lehetetlen elhinni, hogy az egész nép elfelejtette saját őseit, még akkor is, ha az őseik olyan erősek voltak, hogy a bizánci császárok tiszteletben tartották őket. 
Nem lehetséges, hogy az egész nép elfelejtette, hogy őseik tulajdonaiban volt az a föld, ahol élnek.

Az ((krími) karaiták) azonosítása, mint a kazárok leszármazottai, nagyon excentrikus hipotézis.

Hatvan vagy hetven évvel ezelőtt a (krími) karaiták megjelenése csak kissé különbözött a tatárok megjelenésétől, csak rasszi fenotípusuk, amely jelentősen különbözött a tatárok mongol fenotípusától, feltárta más etnikai hovatartozásukat.

Napjainkban a krími karaiták tatár nyelvét az orosz nyelv váltotta fel, és a fiatalok, különösen a Krím-félszigeten kívül, nem értik a tatárok nyelvét. 
Még a Krímben is ezt a nyelvet csak a szegények és a nem civilizált családok használják.

Általános megjegyzések a karaitákról - ribbi Elijáhú ben Elijáhú Kazasz (Éliás rabbi, Kazasz Éliás fia, Ilja Ilics Kazasz) 

Éliás rabbi, Kazasz Éliás fia egy nagyon híres karaita népszerűsítő, terjesztő, tanár, illetve költő volt.
Kazasz egy nagyon jól képzett személy volt, aki 11 nyelvet ismert, köztük 4 ókorit. 
A karaita vallási iskolát Lucki Jásár felügyelete alatt végezte el. 
A keleti nyelvek karán végzett a Szentpétervári Egyetemen, és megkapta a tudományos kandidátusi címet.
Ő volt az első akadémiai cégzetségű karaita.

 

Szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy népünk, amelynek eredete Izrael népéből származik karának, karainak, Bené Mikrának, karaimnak vagy karaitáknak nevezik magukat.

20 évszázadot éltünk egy olyan országban, amely a Nagy Orosz Birodalom része.

A szentpétervári karaiták levele a falasáknak (etióp zsidóknak)

 

Aláírta: 

Niszán gabaj, Kokizov Dávid fia

Dávid, Mangoubi Beracha fia

Jákob, Dubán Benjámin fia

Sabbatáj, Mangoubi Beraha fia

Sámuel, Sapsál Mózes fia

Mózes, Mangoubi Beraha fia

József, Eraka Izsák fia

 

A karaiták Ábrahám, Izsák és Jákob ősatyák közvetlen leszármazottai.

A Rövid Katekizmus - tanácsok a karaita gyerekek oktatásához az Isteni Törvényekben és a karaiták rövid története - Sámás Boriszovics Jákob

 

Hadd ismertesem veletek, hogy mi, a Krím lakói vagyunk. 
Benjámin, Lévi és Júda törzsei, a Jeruzsálemből kivándorlók, akik elhagyták városaikat, hogy segítsék testvéreiket Szamária háborújában, ahogyan azt írják a Derbent városában és Madzsalisz faluban talált jegyzetek.

Firkovics Ábrahám levele Chamadan-i karaita közösséghez - 1851

 

A karaiták, Ábrahám ősatya és Izrael népének leszármazottai. 
Mózes törvényét vallják.

A Katekizmus könyve - A karaiták hitbeli alapja - Duvan Jákob

 

Kérdés: Honnan jöttél és milyen nyelvet beszélsz?

Válasz: Zsidóktól származom; Jákobnak, Izsák fiának, Ábrahám fiának leszármazottja vagyok. Az én hazámat Izraelnek hívják. A nyelvem a Szent Nyelv (Láson há-Kodes).

Tuv Ta'am - Kazasz Mardókeus